Obchodné podmienky internetového obchodu

Posledná zmena: 05.04.2017

Článok I.
Definícia pojmov

Prevádzkovateľ/Predávajúci

VIKROX, s.r.o.

Jenisejská 1407/6

040 12  Košice

ICO: 50 799 738

DIC: 2120487875

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodom registri Okresného súdu Košice I., Odd. Sro. vložka č. 41189/V.

 

Spotrebiteľ/Kupujúci

Návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Internetový obchod/E-shop

Internetovým obchodom/e-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.

Tovar/Služby

Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach internetového obchodu/e-shopu.

Objednávka

Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovarov a služieb. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie. To však neplatí pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7a násl. zákona číslo 102/2014 Z. z. v lehote 14 kalendárnych dní.

 

Článok II.
Cena

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Spoločnosť nie je platcom DPH.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke internetového obchodu/e-shopu v momente vykonania nákupu.

 

Článok III.
Objednávka

 1. Objednávka vzniká na základe potvrdenia tovaru alebo služieb uložených do nákupného košíka v internetovom obchode/e-shope kupujúcim. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok, ako aj s cenou objednaných tovarov resp. služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
 3. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v internetovom obchode/e-shope automaticky odoslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky prevádzkovateľom internetového obchodu/e-shopu. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle odseku 1. tohto článku.
 4. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaných tovarov alebo služieb.

 

Článok IV.
Platobné podmienky

Za tovar a služby v internetovom obchode/e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

 1. Dobierka - kupujúci za tovar alebo služby zaplatí kuriérovi resp. poštovému doručovateľovi v hotovosti pri preberaní tovaru.
 2. Bankový prevod - kupujúci za tovar alebo služby zaplatí bankovým prevodom v prospech účtu predávajúceho a tovar bude expedovaný ihneď po úspešnom prijatí platby.
 3. CardPay - kupujúci za tovar alebo služby zaplatí bankovou kartou a po úspešnej realizácii platby v prospech bankového účtu predájúceho bude tovar ihneď expedovaný.
 4. TatraPay - kupujúci za tovar zaplatí v prostredí internet bankingu Tatra Banky. Podmienkou je účet vedený v uvedenej banke s aktivovaným internet bankingom. Platbu obdržíme ihneď a môžme tovar expedovať.

 

Článok V.
Dodacie podmienky

Predávajúci je viazaný objednávkou v lehote 30 pracovných dní od dátumu jej vytvorenia.

Ak je tovar skladom, je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase po prijatí platby.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, je možné dohodnúť na požiadavku zákazníka čiastkové doručenie tovaru ktorý je skladom.

Pri expedovaní objednávky je zákazníkovi odoslaný potvrdzujúci e-mail, ktorý obsahuje faktúru v elektronickej podobe, spolu s ostatnými dokumentami v súlade so zákonom 102/2014 Z. z..

Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

 1. Slovenskej pošty - formou doporučenej zásielky alebo balíka.
 2. Slovenskej pošty - formou kuriéra s osobným doručením na adresu kupujúceho

 

Článok VI.
Poplatky za poštovné a balné a možnosti platieb

 1. Pri platbe vopred bankovým prevodom alebo prostredníctvom jednej z platobných služieb si za poštovné a balné neúčtujeme poplatok. Tovar bude zaslaný zákazníkovi Slovenskou poštou ako doporučený list 2. triedy, resp. ako balík. V prípade požiadavky na zaslanie tovaru ako doporučený list 1. triedou Slovenskej pošty si za poštovné a balné účtujeme 2,00 €.
 2. Pri platbe vopred bankovým prevodom alebo prostredníctvom jednej z platobných služieb si za poštovné a balné účtujeme poplatok v prípade požiadavky na doručenie objednaného tovaru poštovým kuriérom. Po prijatí platby bude tovar zaslaný zákazníkovi Slovenskou poštou ako zásielka EXPRES KURIÉR s doručením nasledujúci pracovný deň. Za poštovné a balné si účtujeme 6,90 €.
 3. Pri platbe v hotovosti na dobierku (zákazník platí pri preberaní zásielky Slovenskej pošte) si za poštovné a balné účtujeme 3,50 €. Tovar bude zaslaný  zákazníkovi Slovenskou poštou ako doporučený list 1. triedy, resp. ako balík. V prípade požiadavky na zaslanie tovaru ako doporučený list 2. triedy Slovenskej pošty si za poštovné a balné účtujeme 3,30 €.
 4. Pri platbe v hotovosti na dobierku (zákazník platí pri preberaní zásielky kuriérovi Slovenskej pošty) si za poštovné a balné účtujeme 7,90 €. Tovar bude zaslaný zákazníkovi Slovenskou poštou ako zásielka EXPRES KURIÉR s doručením v nasledujúci pracovný deň.

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb, ako aj na odlišných cenách za tieto služby. Pri cene objednávky nižšej ako 3,00 € v prípade platby vopred a bezplatnom doručení si predávajúci vyhradzuje právo zaslať tovar ja iným - lacnejším spôsobom doručenia (obyčajná listová zásielka, osobné doručenie, zásielka na poštu atď.)

Predávajúci môže zaslať časť objednávky, ktorá je okamžite dostupná kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtovať žiadne dodatočné poplatky za poštovné a balné služby, okrem tých, ktoré boli uvedené v pôvodnej objednávke.

 

Článok VII.
Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za objednávku.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, má predávajúci právo v prípade uplatnenia reklamácie vybaviť až v momente jeho úplného zaplatenia.

 

Článok VIII.
Storno objednávky

 1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku.
 2. Stornovanie už expedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške prepravných nákladov uvedených v objednávke.

 

Článok IX.
Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..
 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo sa rozumie povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Článok X.
Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  1. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovar alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru

ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok XI.
Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačné údaje. 
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 

 

Článok XII.
Zmluvná pokuta

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 € (slovom päť eur) v prípade, že vytvoril objednávku, ktorú nestornoval a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu, nakoľko porušil ustanovenia v čl. X. bod 2, písm. a.
 2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako i sankciu za nenaplnenie kúpnej zmluvy. 

 

Článok XIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim a sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.Novembra 2014. 

 

V Košiciach, dňa 1. Novembra 2014

 

Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok sú reklamačné podmienky.

 

VIKROX, s.r.o.,

Jenisejská 6,

040 12  Košice

 

Ing. Marián Kurta – 0948 626 700

 


Žiadne produkty

Bude určené Doprava
0,00 € Spolu

Pokladňa